Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

[„Турците и техните жени, султанът и неговия харем“ от Осман бей и
„Тридесет години в турските хареми“ от Мелек ханъм]

 

Христо Ботев

 

 

       Оная година в руската литература са се появили две знаменити и важни за нас съчинения под заглавие: „Турците и техните жени, султанът и неговия харем“, от майора Осман бей, и „Тридесет години в турските хареми“ от майка му Мелек ханъм. Тие две книги разкриват сичката гнилост на турският социален живот и твърде пластически показват де лежи коренът на злото, което препятствува на Турция да се възроди и да живее. Тие съчинения са написани с един лек, жив и пикантен език и имат пълно право за гражданственост и в нашата бедна литература. Мелек ханъм е бил жена на едновремешният велики везир Къбръзли Мехмед паша и е играла твърде важна роля в турските дипломатически и политически кръгове, а синът й Осман бей, Фридерик, като офицер в генералният турски щаб, е имал случай да изучи майсторски турците и техният живот. Ние сме захванали вече преводът на тие две книги и скоро ще да издадеме и особено обявление за тях. По-напред ние ще да издадеме съчинението на Осман бея и ако то се приеме от нашата читающа публика дотолкова благосклонно, щото да си посрещне барем назноските, то ще да издадеме и съчинението на майка му.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 15 от 9 май 1875 г.]

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]