Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

[„Български народен календар“ за 1875 г.]

 

Христо Ботев

 

 

       Излязъл е прекръстеният „Летоструй“ на г. Данова за 1875 година, който се нарича сега „Български народен календар“ и който се редактува от г. Янка С. Ковачова от Виена. Доколко е „народен“ тоя календар ние мислиме, че и сам г. Ковачов не знае; но колкото за съдържанието му, то ни се види доста удовлетворително. Освен езикът, който е на места доволно варварски, календарът на г. Данова има добри статийки, сполучени преводи и доста поучителни картинки, ако сичкото това и да е наредено без цел и без свръзка. При това има и такива неща, които си нямат никак мястото, защото са крайно глупави: тие неща са стихотворението „Де й родът ми“, което е печатано и друг път в „Летоструят“, варварската ритмическа проза „Къде“, която, за да напише човек, тряба непременно да бъде поп, и „народните“ песни, които са народни само затова, защото са написани с български букви (не думи), и защото са минали за такива в Славянската беседа във Виена.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 7 от 26 януари 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]