Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

[Книжка за живота на солунските братя от Л. Каравелов]

 

Христо Ботев

 

 

       Излязла е вече първата книжка на букурещкото „Българско дружество за разпространение на полезни знания“. Тая книжка ни разказва за животът и за деятелността на двамата солунски бротия Кирила и Методия. Ние не знаеме дар ли ще да се дава тая книжка на учениците в България, или ще да се продава с чисти грошове, знаеме само това, че в първият случай, тя ще да принесе каква-годе полза на българският народ, защото секи, комуто се тя хариже, ще да я прочете с удоволствие, а прочитанието само по себе си е прогрес за полуграмотните невежи; във вторият случай тя ще да има такава важност в нашата литература, каквато имат псалтирът и часословът, защото ще да се купува само от оние господа, които имат артък пари и доста празно време. Ние жалееме, дето Дружеството е дебютирало с подобен род полезни знания.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 19 от 22 юни 1875 г.]

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]