Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

Казано

 

Христо Ботев

 

 

       Излазям из кафенето — среща ме господин К. — педей човек — лакят мустак.
       — Господине, ти се за магарета говориш... Живял си, види се, между тях — ела да ми избереш някое за сака.
       — Имаш право, господине: откак съм излязъл из бащината си къща, човек не съм срещал. Влез в кафенето, там пред огледалото ще видиш едно, което и от сарафлък1 отбира. Земи него за икономия.

 

 

 

 

 

 

[в. „Будилник“, г. I, брой 2 от 10 май 1873 г.]

 

 

 

 

---

 

 

1 Размяна на пари, валута.

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]