Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

[„Кирил и Методий“ от Любен Каравелов]

 

Христо Ботев

 

 

       Научаваме се, че Дружеството за разпространение полезни знания е турнало вече под печат първата своя книжка, която носи заглавие: „Кирил и Методий“. Когато излезе тая книжка от печатът, ние ще да поговориме за нейното съдържание и ще да видиме до каква степен тя отговаря на целта на дружеството, която се състои в това: да разпространява полезни знания между българският народ.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 16 от 17 май 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]