Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

[„Стихотворения“ от П. Иванов]

 

Христо Ботев

 

 

       Книгата Стихотворения от П. Иванова е турена вече под печат и скоро ще да се раздаде на спомоществователите. Ние твърде малко стихотворения сме чели от г. Иванова и затова не можеме още да съдиме за талантът на тоя певец. Като добиеме книгата, ние ще да кажеме своите две думи за нейните достойнства или недостатки.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 24 от 3 август 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]