Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

[Вестник „Русчук“]

 

Христо Ботев

 

 

       Г-н Стоил Д. Попов из Русчук е добил разрешение от В. порта да издава един нов политически вестник под название „Русчук“. Тоя вестник ще да се издава на турски и на български език, следователно ще да служи за интересите и на двата народа, т. е. и на робовете, и на господарите. Ние не знаеме дали има под ясното небе такъв ум и такива способности, които, като служат в едно и същото време и на бога и на мамона, и да могат да удовлетворяват и двете крайно противоположни начала. Турският и българският народ са такива два антипода, между които не може да съществува нищо полезно, нищо прогресивно и нищо човеческо. Ако г-н Стоил Попов е пожелал да опровергае това със своята нова кариера, то ние имаме пълно право да поздравим българският народ с още една пачавра.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 9 от 16 февруари 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]