Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

[Вестник „Русчук“ запретен]

 

Христо Ботев

 

 

       Вестник „Русчук“, който щеше да се издава от г. Стоила Попова, се запретил от турското правителство, преди да се появи на бял свят. Коя ли е причината, г. Стоиле?

 

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 17 от 23 май 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]