Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

[Статистическото съчинение на В. Стоянов]

 

Христо Ботев

 

 

 

       Г-н В. Стоянов пристигнал в Браила и ще печата вече своето ненаписано още статистическо съчинение за България, на което цената е, според както събра едно време авторът пари в Браила - една рубла. Това съчинение е обогатено с много нови и интересни изследования, които г. Стоянов има намерение да сънува някоя нощ. Книгата носи заглавие „За подлеците на XIX век“ - „съчинение оригинално с превежно съдържание, философска и политическа свяст и житейска мъдрост“. - „O avanti, o avanti, Signore Cameno!“

 

 

[в. „Будилник“, г. I, брой 1 от 1 май 1873 г.]

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]