Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

[Списание „Знание“]

 

Христо Ботев

 

 

 

       Научаваме се, че скоро ще захване да излазя нов литературно-научен лист под заглавие „Знание“. Дано барем тоя вестник допълни недостигът, който се усеща у нас в популяризирането здравата и действителната наука между народът.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 1 от 8 декември 1874 г.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]