Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ГОРА

 

 

   Накрай полето, дето плавно слънцето стрели
   в марни валози потокът с вълни приспивни ръмоли,
   меда на отдиха стаила дълбоко в девствени недра
   - виши колони непреклонни успокоената Гора.
   Там дремят приказки старинни, там тае звънка тишина
   и в безответните й скути, като вълна подир вълна,
   заглъхват хоровете страстни на многогласното поле
   и подслон верен в час вечерен намират морните криле.

   И знае пътникът утруден, че в презнощ тръпните листа
   с участен ромон ще му спомнят на миналото повестта,
   взори низ глъхнали присои, далек от полски прах и дим,
   пред него повтор ще въстава животът ласкав и любим,
   а денем, лик когато свежда над примирената вода -
   ще вижда прежните копнежи там мъдро спящи навсегда.

   Че дълги дни към хубост вярна в небег безцелен устремен
   той вред в полето е настигнал следите на предвечна тлен
   и сам е свърнал - на Гората в съкровищните самоти,
   последна радост да изведа, последна скръб да приюти...

   Накрай полето, дето плавно излъчва слънцето стрели
   и в марни валози потокът с вълни приспивни ръмоли,
   меда на отдиха стаила дълбоко в девствени недра -
   >виши колони непреконни успокоената Гора.

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Стихотворението „Гора“ е публикувано
   за първи път в сп. „Смях“, г. III, бр. 110 от 29.IX.1913 г.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]