Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ГРИЖА

 

 

   Пробуждам се - денят в прозорците ми гледа,
   на сладосънна нощ прогонил сетний знак.
   Днес що ме чака вън - разгром или победа? -
   Не знам, но ти, нали, но ти ме чакаш пак?

    

   С оборено чело стоиш на моя праг,
   прошарени коси разпуснала в безреда,
   проблясва в твоя взор тревожен полузрак.
   Излизам - и по мен ти тръгваш смъртно-бледа.

    

   Покрусен в ранина аз сещам твоя дих
   при всеки смел подем, при всякое падение;
   кажи, след кой възторг горчилки аз не пих,

    

   и колко божества измряха неродени
   на страдното сърце в най-пазения кът,
   о, Грижа, спътнице в нерад и стръмен път!

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]