Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

НОЩ КЪМ СОЛУН

 

 

   Пак тъй жадувана нощта се върна
   и с майчин шепот и милувки свежи
   съзва на отдих морните войници
   и жалбите им с кротък здрач замрежи.

    

   Заглъхна Удово, където много
   стоманни сили през деня кънтеха,
   снегът на север почерня безмълвно
   и сънищата звезден път поеха.

    

   И в схлупената, обгорена хижа -
   чер знак на лихата стихия бранна -
   ний двама с него пак укрихме свойта
   умора, в слубжа на дълга набрана.

    

   Но край огнището у нас отново
   припламна жаждата неутолима -
   да си възвърнем с виното и мрака
   това, що властно ни делят отнима.

    

   И загрубелите ръце не спряха
   да пълнят чашите - налей! наздраве! -
   додето яснолик възторг в сърца ни
   последен тъмен вопъл не сподави.

    

   Поде се сплетен разговор, когато
   отекват скъпи тайни гласовете
   и в всеки девствен въздъх на душата
   сълза от светла скръб проляна свети.

    

   Той спомни нявгашна любов в Женева,
   аз - своя бурен и отвъргнат полет,
   а после писахме... „мисли за мене“
   ...„не спомняй нашата далечна пролет!“

    

   Когато той задряма, аз възлязох
   на хълма над стаените землянки
   и дълго слушах Вардар да нашепва
   на милосърдните среднощни сянки

    

   за тъмнините на нощта вековна,
   за бликналия ден в тоз край неволен
   и за настръхналата бъдна среща
   на двата вражи вихъра пред Солун...

    

   с. Д., февруари 1916 г.

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Стихотворението е написано
   на фронта през февруари 1916 г.
   в с. Давидово край р. Вардар.
   При едно отиване в София през пролетта
   на 1916 г. Дебелянов го предава на Димитър Подвързачов
   и то излиза в сп. „Отечество“, кн. 16-17 от 8.IV.1916 г.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]