Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ПЕСЕН

 

    

   Над мойте копнежи умората ранна
   крила безотрадни простря.
   Скърбя за зората, тъй дълго желанна,
   която тъй скоро умря.

    

   Скърбя за росата, която изсъхна
   над болни и бледи листа,
   за първата песен, която издъхна
   на глухо мъртвило в пастта.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]