Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

***

 

 

   ТИ смътно се мяркаш
   из морната памет
   кат бродница сънна
   в бездънна гора -
   аз тръпна след тебе
   и тръпно ме мамят
   в мъглите вечерни
   две черни пера.

    

   След сетната среща,
   да срещна забрава,
   подемах се, падах
   и страдах навред.
   Нощта ме разлюби,
   денят отминава,
   ни радост донесъл,
   ни весел привет.

    

   И ето, погребал
   в тъга непобедна
   надежди и младост
   в безрадостен склеп -
   аз гасна, аз гасна
   с утеха последна -
   на спомена в здрача
   и плача за теб.

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Стихотворението е отпечатано
   за пръв път в сп. „Смях“,
   г. II, бр. 27 от 4.XII.1911 г.

    

   склеп (рус.) - гробница

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]