Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ЕДИН УБИТ

 

 

   Той не ни е вече враг -
   живите от враговете
   бурна ги вълна помете
   нейде към отсрещний бряг.

    

   Ето, в хлътналия слог
   легнал е спокойно бледен
   с примирена скръб загледан
   в свода ясен и дълбок.

    

   И по сивата земя,
   топлена от ласки южни,
   трепкат плахи и ненужни
   с кръв напръскани писма.

    

   Кой е той и де е бил?
   Чий го зов при нас доведе,
   в ден на вихрени победи
   да умре непобедил?

    

   Клета майчина ръка,
   ти ли го в неволя черна
   с думи на любов безмерна
   утеши и приласка?

    

   Смешна жал, нелепа жал,
   в грохотно, жестоко време!
   Не живот ли да отнеме
   той живота свой е дал?

    

   И нима под вражи стяг
   готвил е за нас пощада? -
   Не, той взе, що му се пада,
   мъртвият не ни е враг!

    

    

    

    

   ---

    

    

   Стихотворението е открито от
   Георги Райчев и е публикувано
   за първи път в „Стихотворения“, 1920 г.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]