Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

УТРО

 

 

   След бури - мир и тишина,
   след нощ - безбрежна светлина.

    

   Над равноширнатия път
   лучите вихрен танц въртят -

    

   път царствен царствено поел,
   високо плува горд орел.

    

   И аз, пиян от светлина,
   в зорите ранни на деня,

    

   повярвал в слънцето, вървя,
   през буйно-зрейнали нивя,

    

   и слушам радостно-смутен
   как шепне утрото над мен

    

   с дъха на ранните цветя:
   ще дойде тя, ще дойде тя.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]