Елин Пелин

проза

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

Как Чочо Пипонкьов насади кокошката

 

 

Елин Пелин

 

 

         До обед Чочо Пипонкьов заедно с баща си посадиха няколко дървета в градината. Чочо помагаше на баща си, копаеше пръстта, носеше тор с количката, затъпкваше пръстта около насаденото дърво и носеше копача и лопатата.
         Подир обед баща му каза:
         - Чочо, сега пък да идем да насадим кокошката, за да имаме малки пиленца.
         Чочо Пипонкьов заскача от радост. Той грабна лопатата и копача, качи ги на пълната с тор количка и радостно тръгна към градината. Баща му усмихнат вървеше подир него.
         Чочо подскачаше и си мислеше:
         - Чудно нещо ще бъде. Да посадим кокошката, тя да порасте и да роди, и да окичи клоните си с малки пиленца като ябълката с ябълки. Слава Богу, това не знаех - и това научих...
         Той отиде в градината, избра място, грабна копача и почна да копае. Баща му донесе кокошката. Той погледна засмян сина си и му каза:
         - Чочо, кокошки на слънце не се садят. Ела тук под хамбара, разрови една малка трапчинка по-навътре. След това донеси шепа слама и настели дупката.
         Чочо бързо изпълни поръчката на баща си.
         - Иди донеси сега 15 яйца - каза баща му.
         Чочо донесе яйцата.
         - Нареди ги върху сламата.
         Чочо ги нареди.
         Тогава баща му сложи полека кокошката върху яйцата. Тя заклопа и легна върху тях.
         Чочо грабна лопатата.
         - Татко, сега и сам знам какво да правя. Трябва да я зария с пръст. Значи, кокошката се сади не като дърво, а като картофи...
         Бащата се засмя. Помилва сина си и рече:
         - Е, синко, синко, иска още много да се учиш...
         И като го отведе настрана, тихо добави:
         - Сега остави кокошката на спокойствие. Подир двайсет дена тя ще измъти пилетата.

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 29. септември 2022 г.
Публикация в кн. „Разкази в шест тома“, Елин Пелин, Том четвърти, Изд. „Български писател“, С., 1973 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]