Елин Пелин

проза

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

Геврекът на Чочо Пипонкьов

 

 

Елин Пелин

 

 

         - Гевреци, гевреци! - извика старият геврекчия, както викаше всяка сутрин по Чочовата улица.
         Чочо Пипонкьов изскочи навън, като държеше ръцете си отзад, и приближи до кошницата на геврекчията.
         - Ще купиш ли, Чочо?
         - Нямам пари, чичо!...
         - Гевреци, гевреци - завика още по-гърлесто геврекчията. - Тая сутрин са най-крехки, най-сладки.
         Дойдоха и други деца, заобиколиха продавача: едни гледат и подсмърчат, други вадят пари и купуват, а Чочо стои отстрана, лукаво гледа и нещо крие зад себе си...
         Старият геврекчия сѐ брои гевреците си, защото всяка сутрин продава и все му липсва по някой. Лоши момчета си пооткрадват и той върти очи на четири страни да хване някого...
         Отведнъж геврекчията завика:
         - Чочо, Чочо, какво криеш зад себе си?
         - Нищо, нищо - рече Чочо, като се правеше на гузен - държа си гевречето.
         - Че ти не си купувал тая заран геврек!
         - Купих, чичо, купих, ти не помниш.
         - Не си купил! - развика се старият геврекчия, - ти си откраднал!
         Чочо се усмихна и без да му мигне окото от страшното обвинение, захапа геврека...
         Геврекчията го гледа още по-учуден. Чочо държеше грамаден геврек - най-големия.
         - Дръжте го, дръжте го... Крадец! - развика се геврекчията.
         Спуснаха се хората, дойде стражар и хвана Чочо Пипонкьов, който не се и опита да побегне...
         - Купих си го, купих си го - викаше Чочо.
         - Най-хубавия ми, най-вкусния ми геврек откраднал - викаше геврекчията и със сила измъкна геврека от ръцете на Чочо...
         Ала какво беше учудването му - тоя голям геврек се оказа направен от глина...
         Чочо и тоя път си направи една хубава шега.
         Събралите се хора взеха да се смеят. И всички купиха на Чочо по един геврек.

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 30. септември 2022 г.
Публикация в кн. „Разкази в шест тома“, Елин Пелин, Том четвърти, Изд. „Български писател“, С., 1973 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]