Елин Пелин

публицистика

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

Как ги почитаме*

 

 

Елин Пелин

 

 

         Когато пристигна печалната новина за смъртта на П. Ю. Тодоров, няколко души писатели, които работехме мобилизирани в редакцията на „Военни известия“ и „Отечество“, поискахме да поместим в списанието една литературна характеристика и портрета на писателя. Аз написах една биографична бележка и поръчах клише от портрета. Когато всичко бе свършено и предстоящата книжка почна да се реди, началникът на редакцията г-н капитан В. Ю. отказа да помести портрета и каквато и да е бележка. Поисках да узная поне по каква причина не позволява това.
         - Тѐ така, не позволявам и туй то - отвърна троснато той.
         Ние, понеже бяхме нижни чинове, трябваше да мълчим.
         Аз се постарах после да изуча причините на това. За жалост те бяха много лични и много маловажни.
         Понеже през това време други списания не излизаха, ние не можахме да поменем починалия писател с чест, като кажем хубавите думи, които той заслужава.

 

 

 

 

---

 

         * Излиза за първи път във в. „Развигор“, г. I, бр. 9, 5 март 1921, с. 1.

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 06. октомври 2022 г.
Публикация в кн. „Съчинения в шест тома“, Елин Пелин, Том шести, Изд. „Български писател“, С., 1972 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]