Александър Геров


ПРОСТРАНСТВОТО
И ВРЕМЕТО

Пространството и времето премахват всички чувства:
копнеж и обич, радост и тъга.
Дали не бият нашите сърца напусто?
Дали не е изкуството една лъжа?


Единствен мозъка расте и се развива,
разпръснат по света в милиард глави.
Той в свойто съзерцание се слива
с вселената, със полските треви,


със пясъчните дюни на Сахара,
със Северния полюс, в лед скован,
и с острите скали, които слънцето обжаря,
озъбени над Тихия океан.


1961
Берлин


Александър Геров