Александър Геров

поезия

Литературен клуб | българска класика | страницата на автора

 

ПОЕТ I

 

 

На П. К. Яворов

 

Умря поетът. Беше есен.
Ръмеше тих, приспивен дъжд.
Надгробна реч му произнесе
един мастит държавен мъж.

 

Кола, жени и власт той имаше -
полиция, войска, бюджет.
Едно сърце със страст пулсираше
в гръдта на бедния поет.

 

Това сърце народа скъта
до своето. То оживя.
И неговия огнен тътен
разтърсва родната земя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. юни 2004 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]