Александър Геров

поезия

Литературен клуб | българска класика | страницата на автора

 

СВЯТ

 

 

Не ни са нужни много светове -
един свят ни е нужен.
Наш свят - с благоуханни цветове,
спокоен и задружен.

 

Едни и същи хора и едни
приятели, простори, песни, книги -
очи, огреяни от светлини,
и бръчки майчини, и детски мигли.

 

Така в труда, в борбата и мечтите
и в своя порив млад
ний жадно и докрай ще се наситим
на този чуден свят.

 

И слънцето на залез ще огрее
класилите жита
и ние неусетно ще се слеем
с цветята и пръстта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. юни 2004 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]