Александър Геров


ГЛУХАРЧЕ

Не разпростирай мисълта си
във време и пространство.
Там няма смисъл, няма щастие,
там няма нищо ясно.


Във разцъфтялото глухарче
се Космоса побира.
Бъди доволен от това, че
душата му разбираш.


 
 
 
 
 
 

Александър Геров