Александър Геров


ГЕРМАНЦИ

1

Вашият войнишки четал
се забива като пергел в корема на Европа
и описва кървавите граници на вашето господство.
Апостоли на робство,
с каква страшна сила ви ненавиждаме!


В Прага и Варшава, в Париж и София
преминават в церемониален марш
вашите бронирани дивизии.
Европа потреперва от ужас -
с всеки изминат ден
тежките войнишки ботуши
забиват в израненото й тяло
гвоздеите на най-страшния режим през вековете.

2

Милиони щурмоваци
днес носят с гордост на гърдите си железния кръст.
Очите им кръвясаха от победи,
ръцете им замирисаха на леш.
Къде е спомена за Роза Люксембург и Карл Либкнехт?
Къде са потомците на славната партия на Телман?

3

Есесовци,
ще дойде ден!
За последен път ще мине Хитлер
в параден ход из берлинските улици!
Вашите истерични майки

ще опънат ръка за поздрав
и ще прокълнат отровното мляко,
с което са ви откърмили!

4

Дълги години вашите професори, учени и инженери
подхранваха с ненавист своя безумен гений.
Те произвеждаха щуки и задушливи газове,
развъждала бацила на чумата
и се канеха да изпълнят заплахата на Хитлер:
"Ние ще победим, та макар и последната дружина
на бойното поле да бъде германска!"

5

Над пепелищата на гръцката държава
се издигна месианския глас на Хитлер:
"В името на истината длъжен съм да кажа,
че гръцката войска се би храбро!"
Щастлива страна, гордей се с този комплимент!
Той изкупува страданията на твоите деца,
запустението на твоите градове,
позора на твоите жени,
които се предлагат на окупационните власти
срещу парче хляб и кутия консерви!

6

Германийо,
в името на своите безумни идеи
ти издигна кървав сатър над човечеството!
Германийо,
клетка на духовното робство!
Варварския манталитет на твоите водачи
копае гроба на твоето бъдеще.

7

В името на вашата механична цивилизация
вие опълчихте своите танкове срещу Съветите.
С кръв и огън вие заляхте страната,
в която разцъфтяваше една нова цивилизация на духа!

8

О, нацисти!
Страшно ще бъде отмъщението на света!
Камък върху камък да не остане от градовете ви!
И утрешните поколения да четат върху картата:
"Германска пустиня"!


10 август 1942

Александър Геров