Александър Геров


РЕПЛИКА

Всичко споделихме, другари!
Сега можем да живеем или умрем
просто и красиво - много красиво.
Я н и с   Р и ц о с

Ах, ако можеше така!...
Ала така, уви, не може.
Виелицата на света
духа и нашта кръв тревожи.


За да живеем, трябва винаги,
неспирно - всеки ден и час,
да си споделяме  годините
и нашта вечно жива страст.


Напразно тайно ни вълнува
красивата и проста смърт.
Такава смърт не съществува -
с такава мъртъвците мрат.


 
 

Александър Геров