Александър Геров


СЪДБА

Аз не живея - аз горя.
П. К. Я в о р о в

Най-хубавото, що си имал,
когато тука си живял,
е твоята съдба завидна:
че си горял и изгорял.


 
 
 
  Александър Геров