Александър Геров


СВЕТОВЕ

Не си виновна ти - от други свят съм аз.
П. К. Я в о р о в

Различни светове, различни светове -
за вас е трудно да се съберете!
И трябва да изминат векове,
да разцъфти душата като цвете.


Тогаз сърцата наши в този свят
и влюбено, и дружно ще пулсират.
Взаимно ще насищат своя глад,
ще се приемат и ще се разбират.


 
 
 

Александър Геров