Александър Геров


ВРАЖДЕБНОСТ

Надломяван от своя
и от чужда вражда.
Д. Д е б е л я н о в

Враждебно ми е всичко на света.
Защо ми е враждебно, не разбирам.
И няма мир за моята душа
захвърлена самотна във всемира.


А разума човешки ме зове
към една приказна страна незрима,
където между тихи брегове,
спокоен мир, а не вражда ще има.

Александър Геров