Александър Геров


ВЪЗМОЖНОСТ II

И стало безпощадно ясно:
жизнь прошумела и ушла.
А. Б л о к

Парче месо с отрова глътва
и грозно кучето потрепва.
А гълъбката се превъртва
и тупва на земята мъртва -
с това животът се изчарпва.


Неподчиненото ни време
тъй неусетно ще отмине.
Но жадно въздух щом поемеш,
миг истински живот щом вземеш -
ти си живял милиард години.


Учи се на това. Стреми се
във всяко нещо да гориш,
в борба и труд да се унисаш
и да вибрира твойта мисъл
дори когато нощем спиш.


И трябва просто да живееш -
от нищо да не се тревожиш.
Като децата да се смееш,
но и понявга да копнееш -
разбира се, додето можеш.

Александър Геров