Александър Геров


ОЧИ В ОЧИ

Какво искаш от мене, смърт?
Защо ти тъй играеш?
Аз минах вече своя път.
Ти всичко мое знаеш.


Ти можеш да ме прибереш.
Аз съм готов за тебе.
На мен ми стига със копнеж
веднъж да те погледна.


На мен ми стига - наклонен
над безизходната бездна -
насладата, че в тоя ден
навеки ще изчезна.


 
 
 
 

Александър Геров