Александър Геров


НА РАДОЙ РАЛИН

Ти искаш да напиша стихове.
Защо да не напиша?
Живеем ний, но в други светове
душата наша диша.


С нечисти ръце пипаха ни нас.
Света не ни познава.
Ще имаме в пресмъртния си час
покой и мир, забрава.


 
 
 
 
 
 

Александър Геров