Александър Геров


БУРЯ

Когато дойде бурята на пола,
когато те залюшка природната стихия
и започнеш съревнование в тази област
с врабчетата,
с овцете, с кравите,
с конете и буболечките -
тогава разбираш, че твоята горда свобода
е една илюзия.


Бурята на пола бушува в кръвта ти
и те насочва към всеки образ.


За някои хора казват,
че тази буря идва всяка нощ.


Мога да си представя колко са свободни.


 
 
 

Александър Геров