Александър Геров


ИСТИНСКИЯТ ЖИВОТ

Истинския живот никога не намира
точно отражение в историята.
Ние не можем да познаем
истинския живот.


Това проличава при стихийни бедствия,
при войни, революции,
бомбардировки
и наводнения.


Никой досега не е казал истината за тях.
И не смее да я каже, защото се страхува от нея.
Човешкото съзнание не отразява истината,
а само своите желания.


А истината е проста.
Разбират я водата,
скалите, пясъка,
ветровете
и звездите.


 
 
 

Александър Геров