Александър Геров


РУХВАНЕ

Ако за миг престана да работя,
там, където ме е сложило времето,
всичко ще рухне.


Ако сутрин не ми се става от леглото,
не ми се гони трамвая
и не ми се отива във фабриката,
всичко ще рухне.


Ако вечер потъна в кръчмата
и пия, и пия, забравяйки, че и утре е ден,
всичко ще рухне.


Ако се уплаша от влажните сводове на мината
с играещия в краката ми плъх,
всичко ще рухне.


Ако се уплаша
да скоча с парашут,
да летя с раективен самолет,
да погледна отблизо атомния взрив,
всичко ще рухне.


Тогава ще ке изправим един срещу друг
хищника с ноктите си
и аз, хищника с ножа си,
и ще се бием до кръв,
до смърт,
докато единия разкъса другия.


Ако за миг престана да работя,
ако за миг се уплаша...


 
 
 

Александър Геров