Александър Геров


СИЛА

Ако бях слаб,
безгрижно щях да си живея.
Щях хубаво да си живея.
Щях весело да живея.
Но аз съм силен
и - тежко` ми!


 
 
 
 
 
  Александър Геров