Александър Геров


СЪЖДЕНИЕ

Има ли красота и в старостта?
Не можеш да познаеш предварително.
Трябва да влезеш в нея и тогава.


А влезеш ли -
може би няма да намериш сили
в мисли и чувства да я изразиш.


 
 
 
 
 
  Александър Геров