Александър Геров


ВЪЗМОЖНОСТИ

Съвсем реално е
да падне един гигантски матеорит
и да пръсне земята на парчета.


Съвсем реално е
да угасне Слънцето
и Земята да се превърне в ледена пустиня.


Съвсем реално е
да избухне земетресение
и да прати по дяволите
всичките ни материални ценности.


Затова пет пари не струват
твоите стихове, твоите картини,
твоите песни,
твоята политика.


Затова уважавай хората на труда
и им отвръщай с обич.

Александър Геров