Александър Геров


ВЪЗРАСТ

Коя е възрастта на щастието?
Коя е най-хубавата възраст?
Коя е възрастта, която запълва живота?
Коя е истинската възраст?


В детството си ти откриваш света.
В младостта си се бориш с него.
В старостта си го съзерцаваш.


Коя е истинската възраст?


Аз мисля, че това е възрастта на живота -
за всеки индивидуална,
за всеки различна.


Възрастта на звездите.


 
 
 

Александър Геров