Каноните: българска литература от 1878 до 1988 г.

Васил Б. Видински и Еньо Стоянов

„Литературен клуб“ - най-старото електронно списание за литература в България!  | азбучен каталог

 

 

 

 

1876 - „Пряпорец и гусла“ - Иван Вазов (стихосбирка)

1877 - „Тъгите на България“ - Иван Вазов (стихосбирка)

1879 - „Избавление“ - Иван Вазов (стихосбирка)

1879 - „Михалаки чорбаджи“ - Иван Вазов (комедия)

1880 - „Майска китка“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1880 - „Грамада“ – Иван Вазов (поема)

1881 - „Гусла“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1881 - „Зихра“ – Иван Вазов (поема)

1881 - „Неотдавна“ – Иван Вазов

1881 - „Митрофан“ – Иван Вазов (по-късно „Митрофан и Дормидолски“, повест)

1882 - „Един кът от Стара планина“ – Иван Вазов (пътепис)

1883 - „Загорка“ – Иван Вазов (поема)

1883 - „Моята съседка Гмитра“ – (поема)

1883 - „Немили-недраги“ - Иван Вазов (повест)

1884 - „Записки по българските въстания“, т. І - Захари Стоянов

1884 - „Чичовци“ – Иван Вазов (повест)

1884 - „Поля и гори“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1884 - „Италия“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1884 - „В царството на самодивите“ – Иван Вазов (поема)

1884 - „Кихавицата на Салюста“ – Иван Вазов (поема)

1884 - „Синайска роза“ – Иван Вазов (поема)

1884 - „Suspiria de Profundis“ – Стоян Михайловски (втора публикация под заглавието „Euthanasia“ в сб. „Novissima verba“ – 1889 г.), поема

1885 - „Осветление на българската поезия“ - Г. З-ч (сп. „Зора“, кн. 3)

1886 - „Сливница“ - Иван Вазов (стихосбирка)

1887 - „Дядо Славчовата унука“ - Тодор Влайков

1988 - „Ева“ - Стоян Михайловски (поема - по-късно „Поема на злото“)

1889 - „Поема на злото“ - Стоян Михайловски

1889 - „Novissima verba“ - Стоян Михайловски

1891-1893 – „Повести и разкази“ – Иван Вазов

1891 - „С тебешир и с въглен“ - Михалаки Георгиев (разкази)

1891 - „Христо Ботев“ - Иван Вазов (критическа студия)

1892-1907 – списание „Мисъл“

1892 - „Великата Рилска пустиня“ - Иван Вазов (пътепис)- под заглавие „Пътни бележки и впечатления“ в Сборник за народни умотворения

1892 – „В недрата на Родопите“ – Иван Вазов (пътепис)- под заглавие „Пътни бележки и впечатления“ в Сборник за народни умотворения

1892 - „Разлагане на старите основи в народния живот“ - Димитър Благоев (сп. „Ден“)

1893 - „Звукове“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1894 - „Рада“ - Михалаки Георгиев

1894 - „Етюди и критики“ - д-р Кръстьо Кръстев

1894 - „Под игото“ - Иван Вазов (роман)

1894 - „Хъшове“ - Иван Вазов (драма)

1894 - „Драски и шарки“, т.І – Иван Вазов (разкази)

1894 - „До Чикаго и назад“ - Алеко Константинов (пътепис)

1895 - „Философски и сатирически сонети“ - Стоян Михайловски

1895 - „Бай Ганьо“ - Алеко Константинов

1895 - „Драски и шарки“, т.ІІ – Иван Вазов (разкази)

1896 - „Нова земя“ - Иван Вазов (роман)

1896 - „Епически песни. Кн. 1.“ - Пенчо Славейков

1896 - „Един стар херой” - в. „Знаме“ – Пенчо Славейков (статия)

1896 - „Песни и въздишки“ - Кирил Христов (стихосбибрка)

1897 - „Трепети“ - Кирил Христов (стихосбибрка)

1897 - „Книга за българския народ“ - Стоян Михайловски

1897 - „Смях и сълзи“ – Антон Страшимиров (разкази)

1897 - „Разкази и повести“ - Тодор Влайков

1898 - „Блянове. Епически песни. Кн. 2.“ - Пенчо Славейков

1898 - „Българската интелигенция“ - д-р Кръстьо Кръстев (сп. „Мисъл“)

1898 - „Литературни и философски студии“ - д-р Кръстьо Кръстев

1899 - „Вечерни сенки“ – Кирил Христов (стихосбирка)

1899 - „Скитнишки песни“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1899 - „Цариградски сонети“ – Константин Величков

1899 - „Зидари“ – П. Ю. Тодоров (драма)

1899 - „Душата на художника“ – сп. „Мисъл“ – Пенчо Славейков (статия)

1899 - „Морис Метерлинк и декадентството в литературата“ – сп. „Мисъл – Иван Ст. Андрейчин“ (статия)

1900 - „Под нашето небе“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1900 - „Вестникар ли?“ – Иван Вазов (комедия)

1900 - „Змей“ – Антон Страшимиров (повест)

1901 - „Стихотворения. I.“ - Пейо Яворов

1901 - „Видено и чуто“ – Иван Вазов (разкази)

1901 - „На кръстопът“ – Кирил Христов (стихосбирка)

1901 - „Кандидати за славата“ – Иван Вазов (комедия)

1902 - „Вампир“ - Антон Страшимиров (драма)

1902 - „Есенни дни” – Антон Страшимиров (роман)

1902 - „Епически песни“ - Пенчо Славейков

1902 – „Народните любовни песни“ – „Периодическо списание“ – Пенчо Славейков (статия)

1902 – „Пъстър свят“ – Иван Вазов (разкази)

1903 - „Казаларската царица“ - Иван Вазов (роман)

1903 – „Службогонци“ – Иван Вазов (комедия)

1903 – „Самодива“ – П. Ю. Тодоров (драма)

1903 – „Страхил страшен хайдутин“ – П. Ю. Тодоров (драма)

1903 – „Блянове на модерен поет“ – сп. „Мисъл“ - Пенчо Славейков (статия)

1903 – „Избрани стихотворения“ – Кирил Христов, предговор Иван Вазов

1904-1909 – сп. „Българан“

1904 - „Източни легенди“ - Стоян Михайловски

1904 - „Гоце Делчев“ - Пейо Яворов

1904 - „Разкази. Т. 1.“ - Елин Пелин

1904 - „Самодивска китка“ – Кирил Христов (стихосбирка)

1904 - „Българската народна песен“ – списание „Мисъл“ – Пенчо Славейков (статия)

1905 - „Утро в Банки“ – Иван Вазов (разкази)

1905 - „Новият ден“ - Теодор Траянов (стихотворение; в сп. „Художник“)

1905 - „Избрани очерки и разкази“ – Г. П. Стаматов

1905 - „Песни“ – Трифон Кунев (стихосбирка)

1906 - „Сън за щастие“ - Пенчо Славейков (стихосбирка)

1906 - „Жив е той, жив е...“ – списание „Мисъл“ – Пенчо Славейков (статия)

1906 - „Замръзнали цветя“ – сп. „Художник“ – Людмил Стоянов (цикъл стихотворения)

1907 - „Светослав Тертер“ – Иван Вазов (роман)

1907 - „Иван Александър“ – Иван Вазов (повест)

1907 - „Млади и стари“ - д-р Кръстьо Кръстев (критичическа студия)

1907 - „Безсъници. Стихове“ - Пейо Яворов

1907 - „Епически песни. 1882-1907.“ - Пенчо Славейков

1907 - „Свекърва“ – Антон Страшимиров (комедия)

1907 - „Декадентство и символизъм“ - Ив. Ст. Андрейчин (статия)

1907 - „Южни цветове“ - алманах на Димо Кьорчев и Трифон Кунев

1907 - „Хризантеми“ – Трифон Кунев (стихосбирка)

1907 - „Две нови български пиеси“ - Пейо Яворов (статия)

1908 - „Идилии“ - Петко Ю. Тодоров

1909 - „Regina mortua“ - Теодор Траянов (стихосбирка)

1909 - „Хайдушки копнения. Спомени от Македония. 1902-1903“ - Пейо Яворов

1909 – „Борислав“ – Иван Вазов (драма)

1909 – „Нечиста сила“ – Елин Пелин (повест)

1910 – сб. „Мисъл“, т.І-ІІ

1910 – „Към пропаст“ – Иван Вазов (драма)

1910 – „Невяста Боряна“ – П. Ю. Тодоров (драма)

1910 – „Първите“ – П. Ю. Тодоров (драма)

1910 - „Змейова сватба“ - П. Ю. Тодоров (драма)

1910 - „Посоки и цели при проучване на новата ни литература“ - Боян Пенев (списание „Мисъл“)

1910 - „Подир сенките на облаците. Отбрани стихотворения“ - Пейо Яворов

1910 - „На Острова на блажените. Антология“ – Пенчо Славейков

1910 - „Драми“ - Петко Ю. Тодоров

1911 - „Разкази. Т. 2“ - Елин Пелин

1911 - „Гераците“ – Елин Пелин

1911 - „Боян Магесникът“ – Кирил Христов (драма – публикувана 1914)

1911 - „В полите на Витоша“ – Пейо Яворов (драма)

1911-3 - „Кървава песен. Ч. 1-3.“ – Пенчо Славейков (поема)

1912 - „Химни и балади“ – Теодор Траянов

1912 – „Градът“ – Николай Лилиев (поема)

1912 – „Богомилски легенди“ – Николай Райнов

1912 - „Бодлер или Тургенев?“ - Иван Радославов (статия)

1912 – „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ – Пейо Яворов (драма)

1912 – „Сънят на любовта“ – Емануил Попдимитров (стихосбирка)

1913 – „Ивайло“ – Иван Вазов (драма)

1913-1916 – „Песни за Македония“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1914 – „Тълпите” – Николай Лилиев (поема)

1914 – „Под гърма на победите“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1914 – „Модерната поезия“ – Гео Милев

1914 – „Мъжемразка“ – Ст. Л. Костов (комедия)

1914 – „Видения на кръстопът“ – Людмил Стоянов (стихосбирка)

1914 – „Песни“ – Емануил Попдимитров (стихосбирка – включително цикъл „Женски портрети“)

1917 – „Христо Ботйов, П.П.Славейков, П.Тодоров, П.К.Яворов“ – д-р Кръстьо Кръстев

1917 – „Алеко Константинов – шест статии“ – д-р Кръстьо Кръстев

1917 – „Нови екове“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1917 – „Какво пее планината“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1917 – „Меч и слово. Героични песни за България“ – Людмил Стоянов (стихосбирка)

1917-8 - „Разкази. Т.1-2“ - Йордан Йовков

1918 - „Птици в нощта“ - Николай Лилиев (стихосбирка)

1918 – „Видения из древна България“ – Николай Райнов

1918 – „Очите на Арабия“ – Николай Райнов

1918 – „Любов в полето. Весели разкази“ – Георги Райчев

1919-1922 – сп. „Везни“

1919–1923 – сп. „Червен смях“

1919 – „Български балади“ – Теодор Траянов (стихосбирка)

1919 - „Мъничък свят. Бележник на един разлюбен“ - Георги Райчев (повест)

1919 - „Люлека ми замириса“ - Иван Вазов (стихосбирка)

1919 – „Не ще загине!“ – Иван Вазов (стихосбирка)

1919 – „Против реализма“ – Гео Милев (статия)

1919 – „Отмъщението на Рафаил Давидов“ – Людмил Стоянов (разказ)

1919 – „Чайлд Харолд“ – Людмил Стоянов (разказ)

1919 - „Рицарски замък“ - Христо Ясенов (стихосбирка)

1920 - „Стихотворения“ - Димчо Дебелянов

1920 - „Марионетки“ – Чавдар Мутафов

1920 - „Жестокият пръстен. Стихове“ - Гео Милев

1920 - „Жетварят“ – Йордан Йовков (повест)

1920 - „Царица Неранза“ – Георги Райчев (повест, завършена още през 1910 г.)

1920 - „Към близкия“ - Константин Константинов (разкази)

1921 - „Престолът“ – Иван Вазов (драма)

1921 - „Експресионистично календарче“ – Гео Милев

1921 - „На Острова на блаженните“ – в сп. „Златорог“ - Пенчо Славейков (очерк)

1921-1927 – в. „Развигор“

1922-1931 – сп. „Хиперион“

1922 - „Да бъде ден!“ – Христо Смирненски

1922 - „Иконите спят. Стихове“ – Гео Милев

1922 - „Панахида на поета П. К. Яворов. Стихове“ – Гео Милев

1922 - „Ад. Поема“ – Гео Милев

1922 - „Арена“ – Ламар (стихосбирка)

1922 - „Синята хризантема“ - Светослав Минков (разкази)

1922 - „Смърт“ - Владимир Полянов (разкази)

1922 - „Лунни петна“ - Николай Лилиев (стихосбирка)

1923 - „Между сектантство и демагогия“ - Владимир Василев (сп. „Златорог“)

1923 - „Тайната на примитива“ – Сирак Скитник (сп. „Златорог“)

1923 - „Зимни вечери“ – Христо Смирненски

1923 - „Разкази“ – Георги Райчев

1923 - „Комедия на куклите“ – Владимир Полянов (разкази)

1923 - „Милосърдието на Марса“ – Людмил Стоянов (разказ)

1923 - „Нула. Хулигански елегии“ - Николай Марангозов (стихосбирка)

1923 - „Естетиката на Бергсон“ – Емануил Попдимитров (студия)

1924-1925 – сп. „Пламък“

1924 - „Поезията на младите“ - Гео Милев (сп. „Пламък“)

1924 - „Септември. Поема“ - Гео Милев

1924 - „Жертвени клади“ - Асен Разцветников (стихосб.)

1924 - „Мъртва поезия“ - Атанас Далчев, Димитър Пантелеев (статия)

1924 - „Часовник. Гротески“ - Светослав Минков

1925 - „Ръж“ - Ангел Каралийчев (разкази)

1925 - „Любов“ - Константин Константинов (разкази)

1925 - „Пролетен вятър“ - Никола Фурнаджиев (стихосбирка)

1925 – „Сиромах Лазар“ - Николай Райнов

1925 - „Българският символизъм (Основи-същност-изгледи)” - Иван Радославов (студия)

1925 - „Литературни писма“ - Людмил Стоянов (във в. „Развигор“)

1925 - „Прамайка“ - Людмил Стоянов (стихосбирка)

1926-1927 – в. „Изток“

1926-1927 - в. „Ведрина“ - ред. Антон Страшимиров

1926 - „Хоро“ - Антон Страшимиров (роман)

1926 - „Прозорец“ - Атанас Далчев (стихосбирка)

1926 - „Романтични песни“ – Теодор Траянов (стихосбирка)

1926 - „Покерът на темпераментите“ – Чавдар Мутафов (разкази)

1926 - „Дилетант“ - Чавдар Мутафов (роман)

1926 - „Последна радост“ - Йордан Йовков (през 1933 излиза под заглавие „Песента на колелетата“), разкази

1926 - „Златната мина“ – Ст. Л. Костов (комедия)

1926 - „Легенда за света София“ – Стоян Загорчинов (повест)

1926 - „Уличници“ – Георги Караславов (разкази)

1926 - „Светая светих“ – Людмил Стоянов (стихосбирка)

1926 - „Зарници“ – Трифон Кунев (стихосбирка)

1927 - сп. „Стрелец“

1927 - „Двойник“ - Асен Разцветников (поема)

1927 - „Огнената птица. Четири разказа“ - Светослав Минков

1927 - „Рицари“ – Владимир Полянов (разкази)

1927 - „Майстори“ – Рачо Стоянов (драма)

1927 - „Железни икони“ – Ламар (стихосбирка)

1927 - „Вечната и святата“ - Елисавета Багряна (стихосбирка)

1927 - „Имане“ – Ангел Каралийчев (разкази)

1927 - „Старопланински легенди“ - Йордан Йовков (разкази)

1927 - „Кавалът плаче“ – Георги Караславов (разкази)

1927 - „Бич Божий“ – Людмил Стоянов (разкази – тук „Милосърдието…“, „Отмъщението…“, „Чайлд Харолд“)

1927 - „Поезия и действителност“ - Атанас Далчев (статия)

1927 - „Нашата критика“ - Атанас Далчев (статия)

1927-28 - „На един литературен критик“ - Атанас Далчев (статия)

1928 - „Дъга“ - Никола Фурнаджиев (стихосбирка)

1928 - „Стихотворения“ - Атанас Далчев

1928 - „Земен път“ – Дора Габе (стихосбирка)

1928 - „Големанов“ – Ст. Л. Костов (комедия)

1928 - „Земя“ - Елин Пелин (повест)

1928 - „Игра на сенките“ – Светослав Минков (разкази)

1928 - „Вечери в Антимовския хан“ - Йордан Йовков (разкази)

1928 - Разкази в три тома; том І (1928); том ІІ (1929); том ІІІ (1932) – Йордан Йовков

1928 - „Песен на гората“ – Георги Райчев (разкази)

1928-1930 – „Усилни години“ – Димитър Талев (роман)

1928 - „От пет години насам“ - Владимир Василев (сп. „Златорог“); „От 1920 до днес“ (1932); „Поети на смирението“ (1936).

1928 - „Делото на българския символизъм“ - Иван Радославов (статия)

1929 - „Еленово царство. Легенда в стихове, пролог и четири картини“ – Георги Райчев (драма)

1929 - „Вистрел“ - Славчо Красински (стихосбирка)

1929 - сп. „Новис“ - ред. Ламар

1930 - „Роби. Роман. Ч. 1-2“ - Антон Сташимиров

1930 - „Албена“ – Йордан Йовков (драма)

1930 - „Милионерът“ – Йордан Йовков (комедия)

1930 - „Краят на Лъкавишката съветска република“ – Людмил Стоянов (разказ)

1930 - „По земята“ - Константин Константинов (пътеписи)

1931 - „Лунатичка“ – Дора Габе (стихосбирка)

1931 - „Ден последен, ден господен“ - Стоян Загорчинов (роман)

1931 - „Къщата при последния фенер“ - Светослав Минков (разкази)

1931 - „Стихотворения“ - Николай Лилиев

1932 - „Боряна“ – Йордан Йовков (драма)

1932 - „Автомати. Невероятни разкази“ - Светослав Минков

1932 - „Звезда на моряка“ – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1932 - „Към партията“ – Христо Радевски (стихосбирка)

1932 - „Пролетен гост“ - Славчо Красински (стихосбирка)

1933 - „Кръв“ - Константин Константинов (роман)

1933 - „Сърцето в картонената кутия. Роман-гротеска в седем невероятни приключения“ - Светослав Минков и Константин Константинов

1933 - „Вражалец“ – Ст. Л. Костов (комедия)

1933 - „Размишления върху българската лирика след войната“ – Атанас Далчев (статия)

1933 - „Проблеми на днешната българска литература“ - Георги Цанев (статия)

1933 - „Лунатичка“ - Дора Габе (поема)

1933 - „Сребърната сватба на полковник Матов“ - Людмил Стоянов (повест)

1934 - „Пантеон“ - Теодор Траянов (стихосбирка)

1934 - „Планински вечери“ - Асен Разцветников (стихосбирка)

1934 - „Чифликът край границата“ - Йордан Йовков (роман)

1934 - „Дамата с рентгеновите очи“ - Светослав Минков (разкази)

1934 - „Ляво поколение. От гимназията до окопите. 1907-1917. Кризис и развитие на съвременната интелигенция под въздействието на средата, литературата и събитията“ - Иван Мешеков

1935 - „Женско сърце“ - Йордан Йовков (разкази)

1935 - „Холера. Войнишки дневник“ – Людмил Стоянов (повест)

1935-1936 – т. нар. „Кормиловски спор“

1936 - „История на новата българска литература“ – Боян Пенев (посмъртно)

1936 - „Разкази в таралежова кожа“ – Светослав Минков

1936 - „Мадрид гори“ – Светослав Минков (разкази)

1936 - „Романтика и реализъм“ - Георги Цанев (сп. „Златорог“)

1936 - „Под манастирската лоза“ - Елин Пелин (разкази)

1936 - „Ако можеха да говорят“ - Йордан Йовков (разкази)

1936 - „Сърце човешко“ – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1936 - „Мехмед Синап. Историята на един бунт“ – Людмил Стоянов (впоследствие допълвано през `52 и `68)

1936 - „Пулс“ – Христо Радевски (стихосбирка)

1936 - „Трета класа“ - Константин Константинов (разкази)

1937 - „Испания на кръст“ - Веселин Ханчев (стихосбирка)

1938-43 - сп. „Изкуство и критика“ - ред. Георги Цанев

1938 - „Поручик Бенц“ - Димитър Димов (роман)

1938 - „Другата Америка“ – Светослав Минков (разкази)

1938 - „Улица без паваж“ – Павел Вежинов (разкази)

1938 - „Примамливи блясъци“ – Емилиян Станев (разкази)

1938 - „Татул“ – Георги Караславов (роман)

1938 - сб. „Праг“ - Александър Геров, Александър Вутимски, ... (стихотворения)

1938 - „Зелени облаци“ - Славчо Красински (стихосбирка)

1938 - „Ден по ден“ - Константин Константинов (разкази)

1939 - „Мечтател“ – Емилиян Станев (разкази)

1939 - „Счупени стъкла“ – Николай Райнов (разкази)

1939 - „На преден пост“ – Людмил Стоянов (разкази)

1940 - „На завой“ - Димитър Талев (роман)

1940 - „Моторни песни“ - Никола Вапцаров (стихосбирка)

1940 - „Сами“ – Емилиян Станев (разкази)

1940 - „Седем часът заранта“ - Константин Константинов (разкази)

1940 - „Нощи в Балкана“ - Валери Петров (поема)

1940 - „Детинство“ - Валери Петров (поема)

1941 - „Технически разкази“ – Чавдар Мутафов

1941 - „Стихотворения“ - Богомил Райнов

1941 - „Край синьото море“ - Валери Петров (поема)

1942 - „Дни и вечери“ - Павел Вежинов (разкази)

1942 - „Ние - хората“ - Алексадър Геров (стихосбирка)

1942 - „Любовен календар“ - Богомил Райнов (поема)

1942 - „Снаха“ – Георги Караславов (роман)

1943 - „Ангелът на Шартър“ - Атанас Далчев (стихосбирка)

1943 - „Мост“ – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1943 - „Juvenes dum sumus“ - Валери Петров (поема)

1943 - „Палечко“ - Валери Петров (поема)

1943 - „На път“ - Валери Петров (поема)

1945 - „Осъдени души“ - Димитър Димов (роман)

1945 - „Въздух не достигаше“ – Христо Радевски (стихосбирка)

1945 - „Делници и празници“ – Емилиян Станев (разкази)

1946 - „Танго“ – Георги Караславов (повест)

1946 - „Дива птица“ – Емилиян Станев (повест)

1946 - „Жан Пол Сартр“ – Атанас Далчев (статия)

1947 - „Синият залез“ - Павел Вежинов (роман)

1947 - „Два милиарда“ - Александър Геров (стихосбирка)

1948 - „Крадецът на праскови“ – Емилиян Станев (повест)

1948 - „Стихотворения“ - Иван Пейчев

1949 - „Стихотворения“ - Валери Петров

1949 - „Стихотворения“ - Александър Геров

1949 - „Стихотворения“ - Радой Ралин

1951 - „Тютюн“ - Димитър Димов (втора ред. – 1954), роман

1952 - „Железният светилник“ - Димитър Талев (роман)

1953 - „Илинден“ - Димитър Талев (роман)

1953 - „Пролетно разсъмване“ - Иван Радоев

1954 - „Преспанските камбани“ - Димитър Талев (роман)

1954 - „Стихове в паласките“ – Веселин Ханчев (стихосбирка)

1954 - „Моите песни“ - Георги Джагаров (стихосбирка)

1956 - „Стихотворения“ - Алексадър Геров

1956 - „Лирика“ - Георги Джагаров

1957 - „Звездите са мои“ - Любомир Левчев (стихосбирка)

1957 - „Тревожни антени“ – Владимир Башев (стихосбирка)

1957 - „Следи по пътя“ - Петър Караангов (стихосбирка)

1958 - „Стихотворения“ - Иван Радоев

1958 - „Буйният вятър“ - Добри Жотев

1958 - „Най-хубавото“ - Алексадър Геров (стихосбирка)

1958-1964 – „Иван Кондарев“, ч. І-ІІ – Емилиян Станев (роман)

1958 - „Козелът“ – Емилиян Станев (разкази)

1958 - „Всяка есенна вечер“ – Иван Пейчев (драма)

1958 - „Седемте дни на нашия живот“ - Андрей Гуляшки (роман)

1959 - „Кълнове“ – Андрей Германов (стихосбирка)

1959-1966 – „Път през годините“ – Константин Константинов

1960 - „Лирика“ - Веселин Ханчев

1960 - „Часове“ - Стефан Цанев (стихосбирка)

1960 - „Сатири“ - Константин Павлов (стихосбирка)

1960 - „Завинаги“ - Любомир Левчев (стихосбирка)

1960 - „Стихотворения“ - Александър Вутимски (писани 40-те)

1960 - „Жени с минало. Сатира в четири действия“ – Димитър Димов

1961 - „В меката есен“ - Валери Петров (поема)

1961 - „Мъртво вълнение“ - Ивайло Петров (роман)

1961 - „Баладично пътуване“ – Христо Фотев (стихосбирка)

1962 - „Обърнато небе“ - Йордан Радичков

1962 - „Далечно плаване“ - Иван Пейчев (стихосбирка)

1963 - „Композиции“ - Стефан Цанев

1963 - „От бряг до бряг“ – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1963 - „Нови стихове“ - Дора Габе (стихосбирка)

1963 - „Осъмски разкази“ - Георги Мишев

1963 - „Небето на Велека“ - Дико Фучеджиев (повест)

1963 - „Неспокойно съзнание“ - Александър Геров (новела, по-късно в „Фантастични новели“)

1963 - „Момчето с цигулката“ - Павел Вежинов (разкази)

1964 - „Родов герб“ – Андрей Германов (стихосбирка)

1964 - „Участие“ - Петър Караангов (стихосбирка)

1964 - „Двама в новия град“ - Камен Калчев (роман)

1964 - „Време разделно“ - Антон Дончев (роман)

1965 - „Стихове“ - Константин Павлов (стихосбирка)

1965 - „Хроники“ – Стефан Цанев (стихосбирка)

1965 - „Присъствие“ - Николай Кънчев (стихосбирка)

1965 - „Свирепо настроение“ - Йордан Радичков (разкази)

1965 - „Когато розите танцуват“ - Валери Петров (драма)

1965 - „Лирика“ - Христо Фотев

1965 - „Приятели“ - Александър Геров (стихосбирка)

1965 - „Цената на златото“ - Генчо Стоев (повест)

1966 - „Гласовете ви чувам“ - Димитър Талев (роман)

1966 - „Звездите над нас“ - Павел Вежинов (роман)

1966 - „Обратно време“ - Блага Димитрова (стихосбирка)

1966 - „Пътуване към себе си“ - Блага Димитрова (роман)

1966 - „Фантастични новели“ - Алексадър Геров

1966 - „Златни пантовки“ - Александър Геров (стихосбирка)

1966 - „Дъх на бадеми“ - Павел Вежинов (разкази)

1966 - „Неосветените дворове“ - Йордан Радичков (пътепис)

1966 - „Адамити“ - Георги Мишев (разкази)

1967 - „Диви разкази“ - Николай Хайтов

1967 - „Случаят Джем“ - Вера Мутафчиева (роман)

1967 - „Суматоха“ - Йордан Радичков(драма)

1967 - „Козята брада“ - Йордан Радичков (новели)

1967 - „Почакай, слънце“ - Дора Габе (стихосбирка)

1967 - „Да ме запомниш“ - Андрей Германов (стихосбирка)

1967 - „Свободен стих“ - Александър Геров (стихосбирка)

1967 - „Сантиментални посещения“ - Христо Фотев (стихосбирка)

1967 - „Корените“ - Васил Попов (разкази)

1967 - „Матриархат“ - Георги Мишев (новела)

1967 - „Отклонение“ - Блага Димитрова (роман)

1968 - „Колкото синапено зърно“ - Николай Кънчев (стихосбирка)

1968 - „Легенда за Сибин, преславският княз“ - Емилиян Станев (роман)

1968 - „Преди да се родя. И след това“ - Ивайло Петров (повести)

1968 - „Седмица“ - Иван Цанев (стихосбирка)

1969 - „Градски ветрове“ - Богомил Райнов

1969 - „Барутен буквар“ - Йордан Радичков (разкази)

1969 - „Късо пътуване“ - Екатерина Йосифова (стихосбирка)

1970 - „Антихрист“ - Емилиян Станев (роман)

1970 - „Лавина“ - Блага Димитрова (роман)

1971 - „Къшей Хляб за пътника“ - Иван Давидков (роман)

1972 - „Контрапункти“ – Елисавета Багряна (стихосбирка)

1972 - „Каменоломна“ - Иван Давидков (стихосбирка)

1972 - „Нощем иде вятър“ - Екатерина Йосифова (стихосбирка)

1973 - „До другата трева“ - Биньо Иванов (стихосбирка)

1973 - „Дневник за изгаряне“ – Любомир Левчев (стихосбирка)

1973 - „Прашинки“ – Александър Геров (стихосбирка)

1973 - „Вечерен разговор с дъжда“ - Иван Давидков (роман)

1974 - „Четиристишия“ – Андрей Германов (стихосбирка)

1974 - „Реката“ - Дико Фучеджиев (роман)

1975 - „Всички и никой“ - Йордан Радичков

1975 - „Нощем с белите коне“ - Павел Вежинов (роман)

1975 - „Свобода“ – Любомир Левчев (стихосбирка)

1975 - „Бял кон до прозореца“ - Иван Давидков (роман)

1976 - „Бариерата“ - Павел Вежинов (повест)

1976 - „Тежък характер“ – Миряна Башева (стихосбирка)

1976 - „Изход“ – Любомир Левчев (стихосбирка)

1976 - „Нови четиристишия“ – Андрей Германов (стихосбирка)

1976 - „Този странен занаят“ – Богомил Райнов

1976 - „Разчетен надпис“ - Георги Белчев (стихосбирка)

1977 - „Вечерен тромпет“ - Борис Христов (стихосбирка)

1977 - „Черните лебеди“ – Богомил Райнов (повест)

1978 - „Зелената трева на пустинята“ - Дико Фучеджиев (роман)

1978 - „Хитър Петър“ – Георги Марковски (роман)

1979 - „Лазарица“ – Йордан Радичков (драма)

1979 - „Опит за летене“ – Йордан Радичков (драма)

1979 - „Умерена облачност“ - Георги Белчев (стихосбирка)

1979 - „Посвещение“ - Екатерина Йосифова (стихосбирка)

1980 - „Други четиристишия“ – Андрей Германов (стихосбирка)

1980 - „Прости сетива“ - Иван Методиев (стихосбирка)

1980 - „Пейзажи на душата“ - Иван Методиев (стихосбирка)

1981 - „Лице“ - Блага Димитрова (роман; нецензурирано изд. - 1990)

1981 - „Кълна се в лукавия“ – Георги Марковски (новели)

1982 - „Честен кръст“ – Борис Христов (стихосбирка)

1982 - „Уморени от чудото” - Георги Рупчев (стихосбирка)

1982 - „Везни“ - Павел Вежинов (роман)

1982-6 - „Хайка за вълци“ - Ивайло Петров (роман)

1983 - „Стари неща“ - Константин Павлов (стихосбирка)

1983 - „Нощни плажове“ - Златомир Златанов (стихосбирка)

1983 - „Къща в полето“ - Екатерина Йосифова (стихосбирка)

1984 - „Жаждата, която ни изгаря“ - Дико Фучеджиев (роман)

1984 - „Тайната“ - Богомил Райнов (есеистика)

1985 - „Разказвачът и смъртта“ - Георги Марковски (роман)

1985 - „Природи“ - Биньо Иванов (стихосбирка)

1985 - „Глас“ - Блага Димитрова (стихосбирка)

1987 - „Космогонии“ - Иван Методиев (стихосбирка)

1987 - „Лабиринт“ - Блага Димитрова (стихосбирка)

1987 - „Имена“ - Екатерина Йосифова (стихосбирка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения за допълване изпращайте на e-mail literaturen.club@gmail.com !

 

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]