Любен Каравелов

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ХАДЖИ НИЧО

 

Повест

 

Любен Каравелов

 

 

 

Посвещава се на госпожа Катерина Ценович     

 

 

 

 

I.

 

II.

 

III.

 

IV.

 

V.

 

VI.

 

VII.

 

VIII.

 

IX.

 

X.

 

XI.

 

XII.

 

XIII.

 

XIV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. октомври 2021 г.
Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Любен Каравелов, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1965 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]