Любен Каравелов

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   ХУБАВА СИ, МОЯ ГОРО...

    

   Любен Каравелов

    

    

   Хубава си, моя горо,
             миришеш на младост,
   но вселяваш в сърцата ни
             само скръб и жалост:

    

   който веднъж те погледне,
             той вечно жалее,
   че не може под твоите
             сенки да изтлее,

    

   а комуто стане нужда
             веч да те остави,
   той не може, дорде е жив,
             да те заборави.

    

   Хубава си, моя горо,
             миришеш на младост,
   но вселяваш в сърцата ни
             само скръб и жалост,

    

   твойте буки и дъбове,
             твойте шуми гъсти
   и цветята, и водите,
             агнетата тлъсти,

    

   и божурът, и тревите,
             и твойта прохлада,
   всичко, казвам, понякогаш
             като куршум пада

    

   на сърцето, което е
             всякогаш готово
   да поплаче, кога види
             в природата ново,

    

   кога види как пролетта
             старостта изпраща
   и под студът, и под снегьт
             живот се захваща.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]