Любен Каравелов

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

МАМИНОТО ДЕТЕНЦЕ

 

Повест

 

Любен Каравелов

 

 

 

 

I.

 

II.

 

III.

 

IV.

 

V.

 

VI.

 

VII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. октомври 2021 г.
Публикация в кн. „Разкази, повести, мемоари“, Любен Каравелов,
под редакцията на Георги Цанев, Изд. „Български писател“, С., 1973 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]