Любен Каравелов

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   НЕ ОСЪЖДАЙ Я ЗА ТОВА...

    

   Любен Каравелов

    

    

   Не осъждай я за това, че така е тя паднала!
   Кой знае колко е сиромашкинята страдала!
   Борила се е с гладът, търпяла е неволя
   и най-после е изгубила своята собствена воля.
   „Който е чист, нека хвърли на нея камък“;
   казал Христос. Хвърли и ти, ако ли се надееш,
   че съвестта ти е чиста, или пък
   ако мислиш калугерски морал да сееш.
   Тя е погинала, но нейното сърце още е честно –
   тя е готова да плаче за чуждите страдания;
   а да стане човек е пет пъти по-лесно,
   нежели сребролюбивата чорбаджийска компания.
   Госпожите са гладни и жадни, па и готови на пакости;
   за тях няма на светът нищо свето и нищо благородно; –
   парите и богатството са всичките техни сладости;
   а тържеството им е да изядат това, щото е народно,
   А тя? Погледни я умилно, подай u ръка човеческа,
   и ще се засвети пак като алмаз пред ламбадата,
   като блудният син в своята къща родителска,
   като божур между тревите в ливадата.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]