Любен Каравелов

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   СВОБОДАТА НЕ ЩЕ ЕКЗАРХ

    

   Любен Каравелов

    

    

   Пролет дойде и пиленце
   по Балканът пее;
   зеленее се тревица,
   слива се белее;
   а Мургаш е още черна,
   като черна врана;
   тя жалостно и печално
   гледа към Балкана,
   па му казва: „Ох, Балкане,
   побратиме верни!
   Темнее ми пред очите,
   дните ми са черни!
   Аз не мога и занапред
   да търпя неволи
   и да гледам как турчинът
   детето ми коли;
   аз не искам и занапред
   мирно да робувам —
   за свобода, за щастие
   само да бълнувам...
   Не вярвам аз, че калугер
   ще спаси раята —
   свободата не ще екзарх,
   иска Караджата.“

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]