Любен Каравелов

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   ЗОРА СА Е ЗАЗОРИЛА...

    

   Любен Каравелов

    

    

   Зора са е зазорила,
   слънце е огряло;
   а в гората славей птиче
   песен е запяло...
   Запяло е чудно, мило,
   сладко, гласовито,
   па са мъчи да пробуди
   се що е убито.
   „Я ставайте, черни робе, -
   време е настало
   да возкръсне сяко племе,
   кое е паднало!
   Возкръснаха талянците,
   станаха свободни;
   падна Пия деветият
   пред гласът народни;
   изгуби са Наполеон,
   падна Изабела,
   която е на един бал
   цял остров изела...
   Даже негрите в Хаити
   юнашки са биха, -
   с цели реки гъсти кръви
   свобода добиха.
   А пак вие, българете,
   непробудно спите,
   черни дни и черни мъки
   от красти търпите!
   Срам и укор! живи хора
   да спат сън мъртвешки
   и да влекат рабски живот -
   живот нечовешки“.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]