кратки форми

пословици, поговорки

Литературен клуб - над 20 години! | българска литература | съдържание на книгата

 

ИЗ „5000 БЪЛГАРСКИ ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ“

 

Съставители: Милко Григоров, Костадин Кацаров

 

Редактор: Георги Досев

 


    

    

   Труд - Трудолюбие

    

    

   Работата грози човека,
   мързелът го грози.

    

   *

    

   Бог помага, ала в кошара не
   вкарва

    

   *

    

   Който се труди, не губи.

    

   *

    

   Няма добро без пот.

    

   *

    

   Докато не хвърлиш в нивата,
   не никне.

    

   *

    

   Трудът е здраве и живот.

    

   *

    

   Лозето не ще молитва, а
   мотика.

    

   *

    

   Занаят не тегли глад.

    

   *

    

   Който не работи, не трябва да
   яде.

    

   *

    

   Ори, копай, храни се, с
   грабене не богати се.

    

   *

    

   Суха пола риба не яде, а
   мокра.

    

   *

    

   Силният мъж преполовява
   дните.

    

   *

    

   Който се цапа, той лапа.

    

   *

    

   Работата да се бои от тебе,
   не ти от нея.

    

   *

    

   Днес трябва да го купим, та
   >да го живеем.

    

   *

    

   Който е копал лозето, той
   ще яде гроздето.

    

   *

    

   Днешната работа не оставай
   за утре.

    

   *

    

   Добрият кон сам си изкарва
   зобта.

    

   *

    

   Затънат ли ти колата, не
   чакай Крали Марко да ти ги
   изправи.

    

   *

    

   Сиромашията се бои да влезе
   у работлива жена.

    

   *

    

   Работата на ум учи.

    

   *

    

   Както ръчица пипала, тъй
   гърбица носила.

    

   *

    

   Който се мъчи, той се и пъчи.

    

   *

    

   Дърво и камък да седи, ти
   да не седиш.

    

   *

    

   Работи така, като че ли ще
   живееш сто години, а живей
   така, като че ли ще умреш
   утре.

    

   *

    

   Нищо не пада готово от
   небето.

    

   *

    

   Който шъта в двора, той
   играе на сбора.

    

   *

    

   Мокрите гащи ядат риба,
   а сухите ядат пиперки.

    

   *

    

   От работа тежко, без работа
   по-тежко.

    

   *

    

   Потта е като пчелата: откъдето
   и да иде, все носи.

    

   *

    

   Вечерната работа не оставай
   за сутринта.

    

   *

    

   Лозе не ще дядо попа, иска
   чичо пота.

    

   *

    

   Без труд почивката не е
   сладка.

    

   *

    

   Който работи честно, ще
   живее по-лесно.

    

   *

    

   Комуто лозето е прекопано,
   той ще има пълна бъчва.

    

   *

    

   Ори и сей, догдето спи
   мързеливият.

    

   *

    

   Който не се пече на нивата,
   не се пъчи на хорото.

    

   *

    

   Мотика молитва не иска.

    

   *

    

   Без мокли гащи раци се не
   хващат.

    

   *

    

   Лете измикяр, зиме господар.

    

   *

    

   Питали вълка: защо ти е
   дебел вратът?
   Рекъл: защото сам си върша
   работата.

    

   *

    

   Ляга с кокошките, ама става
   с петлите.

    

   *

    

   Който е работен, ще бъде
   имотен.

    

   *

    

   Искаш ли голяма лъжица,
   вземи и голяма лопата!

    

   *

    

   Кой лежи, той тъжи; кой оре,
   той добре.

    

   *

    

   Работата му работи.

    

   *

    

   Колко мъки вижда хурката,
   дор напълни вретеното!

    

   *

    

   Лесно се галят момите, мъчно
   се дялат гледите.

    

   *

    

   И да бягаш, на пътя ори, сей.

    

   *

    

   Работи без плата, че не ходи
   без работа.

    

   *

    

   Ти работи, аз ще ти помагам -
   рекъл господ.

    

   *

    

   Без захмет не се яде мед.

    

   *

    

   По-напред да добием, че тогаз
   да попием.

    

   *

    

   Ако не посееш нещо, няма да
   ожънеш нищо.

    

   *

    

   Ако не съмва рано, ти
   подрани.

    

   *

    

   Ако не разбиеш калта, не
   стават кирпичи.

    

   *

    

   Имане без труд лесно се
   пилей.

    

   *

    

   Трудолюбив като пчела.

    

   *

    

   С пот на челото.

    

   *

    

   Да запретнем ръкави!

    

   *

    

   Плюй си на ръцете!

    

   *

    

   С кървав пот.

    

   *

    

   Откъснаха ми се ръцете.

    

   *

    

   Работи като хала.

    

   *

    

   Не подвива крак.

    

   *

    

   Работи от тъмно до тъмно.

    

    

    

    

Електронна публикация на 22. октомври 2002 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]