Из „5000 български пословици и поговорки“

пословици, поговорки

Литературен клуб | българска литература | съдържание на книгата

 

ИЗ „5000 БЪЛГАРСКИ ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ“

 

Съставители: Милко Григоров, Костадин Кацаров

 

Редактор: Георги Досев

 


    

    

   ТРУД - МЪРЗЕЛ / ОПИТНОСТ - НЕКАДЪРНОСТ

    

    

    

    

   Труд - Трудолюбие

    

    

   Работата грози човека,
   мързелът го грози.

    

   *

    

   Бог помага, ала в кошара не
   вкарва

    

   *

    

   Който се труди, не губи.

    

   *

    

   Няма добро без пот.

    

   *

    

   Докато не хвърлиш в нивата,
   не никне.

    

   *

    

   Трудът е здраве и живот.

    

   *

    

   Лозето не ще молитва, а
   мотика.

    

   *

    

   Занаят не тегли глад.

    

   *

    

   Който не работи, не трябва да
   яде.

    

   *

    

   Ори, копай, храни се, с
   грабене не богати се.

    

   *

    

   Суха пола риба не яде, а
   мокра.

    

   *

    

   Силният мъж преполовява
   дните.

    

   *

    

   Който се цапа, той лапа.

    

   *

    

   Работата да се бои от тебе,
   не ти от нея.

    

   *

    

   Днес трябва да го купим, та
   да го живеем.

    

   *

    

   Който е копал лозето, той
   ще яде гроздето.

    

   *

    

   Днешната работа не оставай
   за утре.

    

   *

    

   Добрият кон сам си изкарва
   зобта.

    

   *

    

   Затънат ли ти колата, не
   чакай Крали Марко да ти ги
   изправи.

    

   *

    

   Сиромашията се бои да влезе
   у работлива жена.

    

   *

    

   Работата на ум учи.

    

   *

    

   Както ръчица пипала, тъй
   гърбица носила.

    

   *

    

   Който се мъчи, той се и пъчи.

    

   *

    

   Дърво и камък да седи, ти
   да не седиш.

    

   *

    

   Работи така, като че ли ще
   живееш сто години, а живей
   така, като че ли ще умреш
   утре.

    

   *

    

   Нищо не пада готово от
   небето.

    

   *

    

   Който шъта в двора, той
   играе на сбора.

    

   *

    

   Мокрите гащи ядат риба,
   а сухите ядат пиперки.

    

   *

    

   От работа тежко, без работа
   по-тежко.

    

   *

    

   Потта е като пчелата: откъдето
   и да иде, все носи.

    

   *

    

   Вечерната работа не оставай
   за сутринта.

    

   *

    

   Лозе не ще дядо попа, иска
   чичо пота.

    

   *

    

   Без труд почивката не е
   сладка.

    

   *

    

   Който работи честно, ще
   живее по-лесно.

    

   *

    

   Комуто лозето е прекопано,
   той ще има пълна бъчва.

    

   *

    

   Ори и сей, догдето спи
   мързеливият.

    

   *

    

   Който не се пече на нивата,
   не се пъчи на хорото.

    

   *

    

   Мотика молитва не иска.

    

   *

    

   Без мокли гащи раци се не
   хващат.

    

   *

    

   Лете измикяр, зиме господар.

    

   *

    

   Питали вълка: защо ти е
   дебел вратът?
   Рекъл: защото сам си върша
   работата.

    

   *

    

   Ляга с кокошките, ама става
   с петлите.

    

   *

    

   Който е работен, ще бъде
   имотен.

    

   *

    

   Искаш ли голяма лъжица,
   вземи и голяма лопата!

    

   *

    

   Кой лежи, той тъжи; кой оре,
   той добре.

    

   *

    

   Работата му работи.

    

   *

    

   Колко мъки вижда хурката,
   дор напълни вретеното!

    

   *

    

   Лесно се галят момите, мъчно
   се дялат гледите.

    

   *

    

   И да бягаш, на пътя ори, сей.

    

   *

    

   Работи без плата, че не ходи
   без работа.

    

   *

    

   Ти работи, аз ще ти помагам -
   рекъл господ.

    

   *

    

   Без захмет не се яде мед.

    

   *

    

   По-напред да добием, че тогаз
   да попием.

    

   *

    

   Ако не посееш нещо, няма да
   ожънеш нищо.

    

   *

    

   Ако не съмва рано, ти
   подрани.

    

   *

    

   Ако не разбиеш калта, не
   стават кирпичи.

    

   *

    

   Имане без труд лесно се
   пилей.

    

   *

    

   Трудолюбив като пчела.

    

   *

    

   С пот на челото.

    

   *

    

   Да запретнем ръкави!

    

   *

    

   Плюй си на ръцете!

    

   *

    

   С кървав пот.

    

   *

    

   Откъснаха ми се ръцете.

    

   *

    

   Работи като хала.

    

   *

    

   Не подвива крак.

    

   *

    

   Работи от тъмно до тъмно.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Мързел - Лентяйство - Безделие

    

    

   Накарай мързеливия на работа,
   да те научи на акъл

    

   *

    

   Който не посее, той няма
   и да пожъне.

    

   *

    

   Мързеливият носи със себе си
   сиромашията.

    

   *

    

   Родил се да хали хляба.

    

   *

    

   Мързелът благо не яде, а
   ново никога не носи.

    

   *

    

   На свещица попрела, на
   слънчице поспала.

    

   *

    

   Шие, пори наша Мара,
   празна да не стои.

    

   *

    

   Дебела сянка, гладна уста.

    

   *

    

   Празен седи, гладен ходи.

    

   *

    

   Всеки припка на съвършен харман.

    

   *

    

   Там се грозде не ражда, где
   мотика не обажда.

    

   *

    

   Ако тежи на квачката да
   мъти, пилци не може да отвъди.

    

   *

    

   Лете под сенки, зиме по
   седенки.

    

   *

    

   Който лете не работи, той
   зиме гладува.

    

   *

    

   Мързеливият два пъти работи,
   скъперникът два пъти плаща.

    

   *

    

   Излежавай се млад, ако
   искаш да мреш на старост от глад.

    

   *

    

   Сетила се хурка за къделя,
   то било срещу неделя.

    

   *

    

   Остала Трена без вретена.

    

   *

    

   Свършил работа, колкото
   кучето на нивата.

    

   *

    

   Мързеливите жени в събота
   вечер се разработват.

    

   *

    

   Мързеливите вечер се разработват.

    

   *

    

   Безделието е майка на всички злини.

    

   *

    

   Аз ваша, ти наша, кой ще
   вари каша?

    

   *

    

   Кучето зиме все се кани да
   си прави къща, а лете забравя.

    

   *

    

   Кога петли на бунище, тогава
   ние на огнище.

    

   *

    

   Мечката казала на лисицата
   а лисицата - на опашката си.

    

   *

    

   Ако го боли, както го мързи,
   отдавна да е умрял.

    

   *

    

   Лятоска царува, зимъска
   гладува.

    

   *

    

   Която работа се оставя за
   после, нея дяволите я
   довършват.

    

   *

    

   Работи като кърт, яде като
   вълк.

    

   *

    

   Три дни гладува, ама си не
   разваля рахата.

    

   *

    

   Видя мързелът, че няма що
   да яде, и проработи.

    

   *

    

   Ако си пчела да носиш мед,
   идвай и занапред; ако ли си
   търтей да го ядеш, върви,
   където щеш.

    

   *

    

   Пуста празна неделя, как не
   би цяла година!

    

   *

    

   Който се надява на чужди
   ръце, длъжен е на Михаля.

    

   *

    

   Която жена не ще да меси,
   тя три дни сее.

    

   *

    

   Пет месеца - пет дарака,
   кога го извлича горката!

    

   *

    

   Кога не го мързи, мила му е
   работата.

    

   *

    

   Чакат да им уловят зайци,
   че да ядат.

    

   *

    

   Прати го на работа, да ти
   каже: вълци има на пътя.

    

   *

    

   Седне - ох, стане - ох,
   сложи му пита - не се дига.

    

   *

    

   Бърз на лъжица, тромав на
   теслица.

    

   *

    

   Мързеливата жена по
   комшиите преспива.

    

   *

    

   Хванала се царската дъщеря
   на работа, тай е се изприщили
   ръцете.

    

   *

    

   Гайда къще не храни.

    

   *

    

   Отишъл да оре, ралото си
   забравил.

    

   *

    

   Който лятос пладнува, той
   зимъс гладува.

    

   *

    

   Боли я буля петата, та не
   може да преде.

    

   *

    

   Сигурно го мързи, щом не
   иска да работи.

    

   *

    

   Трила баба лен, да се мине
   ден.

    

   *

    

   Хвърлил камък, та го
   заболяла ръката.

    

   *

    

   Колкото летни дни празнуваме,
   толкова зимни дни ще
   гладуваме.

    

   *

    

   Сухо дупе риба не лови (не яде).

    

   *

    

   Чакал дяволът да узреят
   дренките.

    

   *

    

   Два дни прела, три дни яла.

    

   *

    

   За работа - дете,
   за самун - мъж.

    

   *

    

   За Мирча вила няма.

    

   *

    

   Живее само да яде, а не и да
   работи.

    

   *

    

   Лете под сенките, зиме под
   преспите.

    

   *

    

   В зора ранила, ден изхабила.

    

   *

    

   Пипкавата жена въшки я ядат.

    

   *

    

   Ори, мели, яж е вашата
   работа - рекъл един циганин
   на един орач; а нашата
   работа е много по-мъчна:
   ходи, тропай, проси, носи,
   печи, вари, па чак тогава яж...

    

   *

    

   Кога градина се копала, баба
   се ресала.

    

   *

    

   Накарай мързеливия на работа,
   пророк да го направиш.

    

   *

    

   Ден да мине, друг да дойде.

    

   *

    

   Сетила се леля за къделя,
   пък то било срещу неделя.

    

   *

    

   Ако не беше мръкнало, не
   можехме ошета.

    

   *

    

   Яде като мечка, а работи
   като буболечка.

    

   *

    

   Останало му да свърши двата
   края и средата.

    

   *

    

   Търси на баницата мекото и
   на работата лекото.

    

   *

    

   Жени мързеливи - деца
   въшливи.

    

   *

    

   Както ми е стреснато сърцето,
   като седна и искам да легна.

    

   *

    

   Калугер, кога няма работа,
   разтуря си калимявката.

    

   *

    

   Мързеливата булка срещу
   празник се познава.

    

   *

    

   Днес хоп-троп, утре ах-вах.

    

   *

    

   В Средна гора клечка няма!

    

   *

    

   Додето се накани, ще мръкне.

    

   *

    

   Аз господин, ти господин, ами
   кой ще тури житото в
   хамбара?

    

   *

    

   Ако мръдне камъкът, ще
   мръдне и той.

    

   *

    

   Който седи лятос на хлад,
   зимъс го чака глад.

    

   *

    

   Понеделник - поседелник,
   вторник - посборник, сряда -
   непряда, четвъртък -
   несвъртък, петък - света
   Петка, събота - на баня,
   неделя - на пазар, кога
   да работя?

    

   *

    

   Който не ще да работи, той
   си търси мохабети.

    

   *

    

   Отрязали му ръцете и ги
   залепили отзаде му.

    

   *

    

   За ядене бърза му лъжицата,
   за работа мудна му ръчицата.

    

   *

    

   Мързеливата булка срещу
   празник преде.

    

   *

    

   Чака да му го донесат на блюдо.

    

   *

    

   Скъперникът два пъти плаща,
   ленивият по-далеч ходи.

    

   *

    

   Кой ще носи хляба? - Аз. -
   Кой ще носи мотиката? -
   Казвайте пък други, бе!

    

   *

    

   Седиш под крушата, барем с
   крак подритвай!

    

   *

    

   За дърва отишъл, брадвата
   не взел.

    

   *

    

   Обесил ръце като пищове.

    

   *

    

   Загубила си буля вретеното,
   че няма с какво да преде.

    

   *

    

   Прела баба три вретена и
   трите изгубила.

    

   *

    

   Да шия ли, да мажа ли, утре
   Великден.

    

   *

    

   Един се родил да сее, друг да пее.

    

   *

    

   Да сме синца господари, ама
   кой ще ни храни.

    

   *

    

   Умей да пей, не умей да сей.

    

   *

    

   Игра гърне не пълни.

    

   *

    

   Ако искаш да ти се не
   свърши работата, предай я
   другиму да я върши.

    

   *

    

   Който се кани, не прави.

    

   *

    

   Ахо-ихо гладно ляга.

    

   *

    

   Брои броениците.

    

   *

    

   Ела, хляб, да те изям.

    

   *

    

   Легнал на кълка като поп.

    

   *

    

   Мързи го да шавне.

    

   *

    

   Седнали на припек като смокове.

    

   *

    

   Мързи го да яде.

    

   *

    

   Разпуснал се като печен праз.

    

   *

    

   Зяпа, дано му паднат печени
   врабчета отгоре.

    

   *

    

   Не си дава зор.

    

   *

    

   Потрива се.

    

   *

    

   Ходи пет за четири.

    

   *

    

   Препича се като гущер на
   слънце.

    

   *

    

   Не похваща нищо.

    

   *

    

   Клати си краката.

    

   *

    

   Лежи като селски чорбаджия.

    

   *

    

   Доде шавне, то мръкне.

    

   *

    

   Мързи го да продума.

    

   *

    

   Падни, пита, да те изям!

    

   *

    

   Лежи на една кълка.

    

   *

    

   Излъга хляба.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Опитност - Способност

    

    

   *

    

   Не питай старило, ами патило.

    

   *

    

   Не учи стареца как се пасат
   кози.

    

   *

    

   На бостанджия краставици не
   се продават.

    

   *

    

   Знае баба всякакво хоро.

    

   *

    

   От вещ ловец и лисицата се
   плаши.

    

   *

    

   По-добре е да умееш,
   отколкото да можеш.

    

   *

    

   Силом заек не се лови, ами с колай.

    

   *

    

   Ока брашно да имаш, и него
   дай на майстор да го омеси.

    

   *

    

   Стар кон се на ход не учи.

    

   *

    

   Той и на сух камък ще се
   нахрани.

    

   *

    

   Стария вол в браздата го
   слагат да оре.

    

   *

    

   Бил съм и в голямо решето,
   и в малко сито.

    

   *

    

   Гайдата не прави овчаря.

    

   *

    

   Бодна майстора си зад пояса.

    

   *

    

   Преминал през иглени уши.

    

   *

    

   Не питай пътник, а патник.

    

   *

    

   Не ми разправяй за оная
   болест, от която аз съм лежал.

    

   *

    

   Имаш ли занаят, имаш и
   канаят.

    

   *

    

   Всяка работа от майстора се
   бои.

    

   *

    

   Конят познава кой го язди.

    

   *

    

   Да ти сготви, та и пръстите
   да си оближеш!

    

   *

    

   Пъха си главата, дето не
   може и пръст да влезе.

    

   *

    

   Всяка калугерка не става
   игуменка.

    

   *

    

   Да ти направи нещо, та да
   ти продума!

    

   *

    

   Не учи дяда си попа как се
   кръщават деца!

    

   *

    

   Хвърли го в морето, той ще
   излезе със стадо овце.

    

   *

    

   Врял е и в малко, и в голямо
   гърне.

    

   *

    

   Хубавото нещо не става
   лесно.

    

   *

    

   Недей учи Варвара как се
   прави попара!

    

   *

    

   Всичко си иска майстора.

    

   *

    

   Да ти сготви гозба, та да се
   не наядеш!

    

   *

    

   Конят познава кой може да го язди.

    

   *

    

   Който може, и конят му може.

    

   *

    

   Всеки може да яде хляб, ама
   не всеки може да меси.

    

   *

    


   Две очи сайбийски струват
   двеста комшийски.

    

   *

    

   Цигански деца от искра се
   не плашат.

    

   *

    

   Камък да улови, на злато
   става.

    

   *

    

   Излял си мурафета.

    

   *

    

   Не съм вчерашен.

    

   *

    

   Това не е играчка!

    

   *

    

   Взема терк.

    

   *

    

   Намерил му цаката.

    

   *

    

   Работата плаче за него.

    

   *

    

   Има златни ръце.

    

   *

    

   Даскал и половина.

    

   *

    

   Иде му отръки.

    

   *

    

   Изпекъл занаята.

    

   *

    

   Работата го хвали.

    

   *

    

   Всичко му се поддава.

    

   *

    

   От колко фурни хляб е ял!

    

   *

    

   Минал през огън и вода.

    

   *

    

   От ялова крава теле
   изважда.

    

   *

    

   Бил е и пребил.

    

   *

    

   Има набито око.

    

   *

    

   От стара коза яре е.

    

   *

    

   От нищо нещо ще направи.

    

   *

    

   От стара направа е.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Некадърност - неопитност

    

    

   *

    

   Куче, което не знае да лае,
   вкарва вълка в кошарата.

    

   *

    

   Нещенето и неможенето са
   брат и сестра.

    

   *

    

   Да утрепе мухата, той
   утрепал бая си.

    

   *

    

   Готов за лов като пушка без
   кремък.

    

   *

    

   Вилата била крива, та очите
   му избила.

    

   *

    

   Каквото похване, изсъхва.

    

   *

    

   Посял жито, изникнал ечемик.

    

   *

    

   От аджамията и гората плаче.

    

   *

    

   Горко на оная глава, на
   която чираците се учат да
   бръснат!

    

   *

    

   Направил го, та си оставил
   ръцете!

    

   *

    

   Куче, което нощем спи, а
   денем лае, бой яде.

    

   *

    

   Орала кравата и осрала
   ралото.

    

   *

    

   Клисав мъж жена не храни.

    

   *

    

   Върви като сляп кон из
   гробища.

    

   *

    

   Померил в главата, ударил
   в краката.

    

   *

    

   Един бие в клинеца,
   а друг - в плочата.

    

   *

    

   Майстор Грую вретенаря, от
   три буки три вретена и едното
   наддадено.

    

   *

    

   Който не знае да седи на
   лопата, седи на дръжката й.

    

   *

    

   Намерила лозе, не намерила
   грозде.

    

   *

    

   Работи като с чужди ръце.

    

   *

    

   Майка ми е веща, знае как
   се вари леща.

    

   *

    

   Ако избесят майсторите, ти
   на права бога ще идеш!

    

   *

    

   Да направи не може, ама да
   развали - иде му отръки.

    

   *

    

   Дръж се, слепчо, тоягата ти е
   готова!

    

   *

    

   От твойта кожа цървули няма
   да излязат!

    

   *

    

   Няма къде да си върже
   коня...

    

   *

    

   Ако не можеш, не се залавяй!

    

   *

    

   Рачник правила, раците живи
   оставила.

    

   *

    

   Мери в гарга, удря в патка.

    

   *

    

   Не знае да напои магаре.

    

   *

    

   Трън му в устата, а яйце в
   ръката.

    

   *

    

   Да мели знае, да насипе
   не умее.

    

   *

    

   Хванал се на хорото, а да
   играе не може.

    

   *

    

   Вместо да изпише вежди,
   извадил очи.

    

   *

    

   Направил си черква, направи
   и олтара!

    

   *

    

   Майстория кози пасе: пет
   закара, три докара.

    

   *

    

   Спори му като на костенурка
   през угар.

    

   *

    

   Пасъл на патрика магаретата,
   колко годин става.

    

   *

    

   Баба не види купата, та ще
   иглата.

    

   *

    

   Много занаяти, празни му
   ръцете.

    

   *

    

   С много мурафети къщите му
   се вети.

    

   *

    

   За две жени мъж станал, а
   нож не похванал.

    

   *

    

   Който е ял се боб, него
   проваждай да ти купи месо.

    

   *

    

   Научил се да меле, да насипе
   не умей.

    

   *

    

   Дразни котките.

    

   *

    

   Много е пешак.

    

   *

    

   Шие, пори и плаче.

    

   *

    

   Магарешка работа.

    

   *

    

   Надве-натри.

    

   *

    

   Не знае да си върже гащите.

    

   *

    

   Той е бос в тая работа.

    

   *

    

   Не е за твоята уста лъжица!

    

   *

    

   Още на хляба папо вика.

    

   *

    

   Млад и зелен.

    

   *

    

   Вързан в ръцете.

    

   *

    

   Божа чудесия!

    

   *

    

   Излял си мурафета.

    

   *

    

   Има още много хляб да ядеш!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Леснотия - мъчнотия

    

    

   *

    

   Всяко нещо си има леснината,
   но кой да я знае!

    

   *

    

   Лесно е да говориш, мъчно е
   да го сториш.

    

   *

    

   Попитали камилата какво й
   харесва: нагоре ли, надолу
   ли? Тя отговорила: равното.

    

   *

    

   Като падне дървото, всеки си
   дърва набира.

    

   *

    

   За брадата на кьосето
   бръснари, колкото искаш.

    

   *

    

   В мътна вода лесно се лови
   риба.

    

   *

    

   Не е конец да го срежеш.

    

   *

    

   Лесно е да развалиш, мъчно
   е да направиш.

    

   *

    

   Келява глава лесно се бръсне.

    

   *

    

   Надроби му попара, че го
   кани да яде.

    

   *

    

   На ниско магаре всеки се
   качва.

    

   *

    

   Голям кокал не се преглъща
   лесно.

    

   *

    

   Гнили дренки не щат зъби.

    

   *

    

   На плъховете е мъчно, дорде
   един от тях направи дупка;
   после всички се провират
   през нея.

    

   *

    

   Върви по утъпкан път.

    

   *

    

   Не ще само поклон, иска и
   поднос.

    

   *

    

   Лесно е на готови деца баща
   да бъдеш.

    

   *

    

   Изпотих се и под ухото.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Усърдие - Прилежание

    

    

   *

    

   Ако заляга, ще му прилага.

    

   *

    

   Който рано става, нему и бог
   помага.

    

   *

    

   Мърдат му ръцете като на
   млада невеста краката.

    

   *

    

   Ако не съмва рано, ти подрани!

    

   *

    

   Работи като мравка.

    

   *

    

   Работи със сърце.

    

   *

    

   Работи като къртица.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Празноскитане - нехайство

    

    

   *

    

   Нехайник нехайника в
   механата среща.

    

   *

    

   Те го търсят из гората,
   той се лута из полето.

    

   *

    

   Играй, Маро, поигравай, и
   дома си не забравяй!

    

   *

    

   Който ходи, или ще намери
   нещо да изяде, или ще го
   намери нещо да го изяде.

    

   *

    

   Скита се като куче без сайбия.

    

   *

    

   Де седне, там и остане.

    

   *

    

   Хоро, хоро, вито, довечера
   бито.

    

   *

    

   Раждала мама синове, да не
   е улицата без хора.

    

   *

    

   Отиде си, попе, кобилката за
   този пусти седми глас.

    

   *

    

   Мара води хорото - кучката
   й яде брашното.

    

   *

    

   Много ходи из село, ще си
   дойде без чело.

    

   *

    

   Митка по цял ден.

    

   *

    

   Един вятър го носи.

    

   *

    

   Запознали го и късите
   кучета.

    

   *

    

   Хванали го мъглите.

    

   *

    

   Развейпрах.

    

   *

    

   Ходи като прозявка от уста
   на уста.

    

   *

    

   Иди-дойди.

    

   *

    

   Убива времето си.

    

   *

    

   Мери улиците.

    

   *

    

   Днес хоп-троп, утре ох-ох.

    

   *

    

   Ходи нагоре-надолу.

    

   *

    

   Сеял жито,
   изникнал ечемик.

    

   *

    

   Седнал на ушите си.

    

    

    

    

    

    

    

Електронна публикация на 22. октомври 2002 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]