Иван Радоев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | българска литература | страницата на автора

 

НЕДЕЛЯ

 

 

   Не бях виждал много отдавна – една майка бие детето си...
   Медея, Касандра-пророчица, Венера Милоска, Голата Маха...
   Крещи, нанася тежки удари, танцува с отмъстителни токчета,
   размазвайки жълтото мозъче на изтървания сладолед.
   Да го оближеш!
   Да го оближеш!

    

   Детето се блъска –
   механична играчка в ръцете й,
   свива се като бръмбар под крилете си,
   смалява се и само очите му
   стават големи като очи.
   Надзирателката – упоена от власт,
   майката бие целия свят по очите.
   Упоена от власт...
   Упоена от власт...

    

   Спри се, жена!
   Петрарка е писал за теб!
   Ренесанси направихме от твоето тяло,
   животно такова!

    

   Движението беше регулирано.
   Пешеходците пресичаха правилно.

    

   Беше неделя – пееше църковният хор.
   Поетите пишеха срещу някакъв
   латиноамерикански диктатор... Това
   ставаше точно между Народното събрание,
   Академията на науките и храма паметник
   „Александър Невски“, в София, столица
   на Народна република България.

    

    

    

    

    

    

   върни се | продължи

    

©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]