Иван Радоев

Религии


 
на Константин Павлов 
 

Обрасъл в думи - уморено се движа.
И ей така ще забравя очите си някъде.
И ще щракне пазач. И ще се втрещи светът
като препарирана катеричка - насреща ми.

И ще политна в неподготвена поза.
И ще се счупят моите стъпки. И ръцете ми
ще свлекат от небето държавния указ.

Ей, ти, пияния, защо ни примамваш
с тази разкъсана облачност?
И пак ще повикат Исус, и ще дойде Нерон.


 
 
 
 

Иван Радоев | Литературен клуб