Пенчо Славейков

Епически произведения, непечатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

БАЩИН ДОМ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

По воля на съдбата,
скиталец клет, бездомен,
пак тука ме примами
за минало свят спомен.

 

О, бащин дом приветен,
градина, двор, ограда...
Но не навяха те
в душата ми отрада!

 

И дворът, с блян обрасъл,
и стряхата прогнила...
Ръката на времето
вред пустош е вселила.
На мойта люлка кътът,
светият кът заветен,
е с паяжини сиви
отрупан и оплетен.

 

И не можах неволно
аз тук да не въздъхна,
но моята въздишка
сред пустошта заглъхна.

 

Сърце се сви от болка...
И сетих аз, тъжовен,
как замре святий спомен,
навеки тук заровен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]